top of page
2013-03-11 10.45.50.jpg

פיתוח מנהלים בכיר

בתקופה מאתגרת זו הסתגלות והתפתחות היא חלק מהותי וחשוב בתפקידו של המנהל. כדי שארגון לא רק ישרוד ארגז הכלים של המנהל ואופן קבלת ההחלטות שלו חייבות לכלול  יצרתיות , אומץ, חדשנות, תקשורת ועוד...  סטונס פיתחה שיטה שהפיתוח  (מטודולגיות ניהול) חוויה וטבע משתלבים יחד ויוצרים פיתוח מנהלים ייחודי המעצים הן את המנהל והן את הארגון

16422326_1707505702608530_5979243761868461133_o.jpg

סדנאות 

odt, out of this world 

סטונס יצרה סדרה של סדנאות ייחודיות לפיתוח ניהולי בארגון, סדנאות אלו הן ה - Premier League, המיועדות לניהול בכיר.

בסדרה זו סטונס צוללות עד לעומק הטבע הארגוני והאנושי בארגון. אפקט ה״וואוו״ הוא מרכזי בהם. סטונס בנתה חוויות בלתי נשכחות שמכוונות לתהליכים פנימיים אישיים וארגוניים. סטונס רותמת את החוזקות ובעיקר את החולשות  לדפוסי החשיבה והתנהגות הניהולית ובכך יוצרת חוויה משנה חיים..

טבע ארגוני מוביל תרבות ארגונית צומחת

בראייתה של סטונס מעבר לשכבת התרבות הארגונית קיימת שכבה רחבה ועמוקה יותר שהיא הטבע הארגוני. בשכבה זו נוגעת סטונס בפיתוח המנהלים הבכיר שלה. שבירת שיגרת הארגון, יצירת דרכים חדשות שינויים בתפיסת הארגון את סביבתו ועוד.. נעשים כולם בתוך הטבע הארגוני,  כאשר מבינים את הטבע הניהולי ומגייסים אותו מייצרים תרבות ארגונית מנצחת.

WhatsApp Image2 2023-01-11 at 23.01.58 (1) copy.jpg
פיתוח מנהלים סטונסמכווץ_Page_10.jpg
bottom of page